Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

namelessberry
Dlatego właśnie byłem sam przez tyle lat. Bo jak tylko wpuścisz ludzi, zaczynają na Tobie polegać. A potem, jeżeli nie dasz rady być tym, kim oni sądzą, że powinieneś, zawodzisz ich. Łatwiej jest nikogo nie mieć.
— Catherine Ryan-Hyde: "Nie pozwól mi odejść"
Reposted frompensieve pensieve viamirabell mirabell
namelessberry
- Tak bardzo go kochasz?
- Kocham - odparła bez wahania.
- O rany - westchnąłem i dopiłem piwo.
- Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
Reposted fromte-quiero te-quiero viaIriss Iriss
namelessberry
5555 40d6 390
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viaquotes quotes
namelessberry
0137 cd72 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

June 21 2015

namelessberry
5061 ed8c
Reposted fromktosiowa ktosiowa
namelessberry
5080 0377
Reposted fromktosiowa ktosiowa
namelessberry
5099 83f5
Reposted fromktosiowa ktosiowa
namelessberry
5117 4357
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
namelessberry
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viaIriss Iriss
namelessberry
namelessberry
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
namelessberry
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
namelessberry
2076 b674
Reposted frommistic mistic viaIriss Iriss
namelessberry
Pragnę znaleźć w sobie to,czego nigdy nie umiałam. Dać sobie to, czego nigdy nie miałam. Uczynić siebie szczęśliwą na wszystkie sposoby, niezależnie od ludzi, niezależnie od pogody.
Serca pogoda ma zasięg o niebo wiekszy niż dwa ziemskie sklepienia razem wzięte, a człowiek sam w sobie o tyle piękniejszy, o ile w nim miłości do drugiej osoby.
— cheatingonyou
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou viacytaty cytaty
namelessberry
8502 dec1 390
Reposted fromnervure nervure viairmelin irmelin
namelessberry
[...] praw­dzi­wa miłość jest zaw­sze chaotyczna. Gu­bisz się, tra­cisz trzeźwy osąd. Nie umiesz się bro­nić. Im większa miłość, tym większy chaos. 
— jonathan carroll
Reposted fromglupiages glupiages viafollowed followed
namelessberry
9837 37f8 390
Reposted fromlittlefool littlefool viafollowed followed
namelessberry
Reposted fromglowa glowa viafollowed followed
namelessberry
Someone told me love controls everything
But only if you know
— Jessie Ware - Say you love me
Reposted frompatronus patronus viacytaty cytaty
namelessberry
3530 02f0 390
Reposted frompsychodelik psychodelik viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...